REKLAMACJE 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji na zakupiony w Sklepie Internetowym towar w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze wad, uszkodzeń mechanicznych lub niezgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. Różnice w wyglądzie towarów dostarczonych w porównaniu z ich wyglądem na stronie internetowej Sklepu Internetowego wynikające z ustawień monitora Zamawiającego nie stanowią podstawy do złożenia reklamacji na zakupiony towaru. 
2. W przypadku składania reklamacji Zamawiający zobowiązany jest przesłać reklamowany towar najtańszą przesyłką pocztową na adres Sprzedawcy. Do towaru należy dołączyć otrzymaną z dostawą fakturę VAT lub paragon fiskalny oraz opis wad towaru. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek przesyłanych za pobraniem.
3. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zwraca Zamawiającemu koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru i wymienia towar wadliwy na pełnowartościowy. Jeśli taka wymiana nie jest możliwa, Sprzedawca zwraca  Zamawiającemu koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru oraz równowartość ceny towaru lub oferuje mu w tej cenie inne, dostępne w Sklepie Internetowym towary do wyboru.